Φόρεμα παραλλαγής: χαρακτηριστικά, τι να φορέσετε. Ρούχα παραλλαγής