Το Scrub είναι Ορισμός, σύνθεση, εφαρμογή, κριτικές